Nikdy se nevzdavat

Praktiky černé magie

3. ledna 2011 v 15:55 |  Černa magie

Praktická černá magie


Ještě před několika léty bylo nesmírně obtížné nalézt účinné předpisy černé magie.

Většina starších autorů nutnost černomagických předpisů ignorovala a z nepochopitelných důvodů se jich, stejně jako jejich zveřejnění obávala a vymýšlela různé nelogické a dnes již značně naivně působící důvody, jako je karma, přirozenost věcí, morálka, pravidlo trojitého návratu, svobodná vůle, zpětný odraz a podobně.Právě těchto vsugerovaných a naučených mechanismů, se mág musí, pokud chce provozovat černou magii zbavit, jinak mu skutečně hrozí, že spustí autodestruktivní zpětný odraz.Svědomí se hodí jako aparát upravující vzájemné sociální chování jedinců druhu tvořícího společenstva, jako je člověk, bohužel nám neumožňuje, jako další primitivní emoce, zcela svobodné jednání například když chceme z různých důvodů odstranit jedince vlastního druhu (například Adolfa Hitlera)a tak je nutné před započetím černomagické praxe umrtvit svědomí a zbavit se všech naučených morálních komplexů a důvodů proč je ubližovat lidem špatné (z hlediska záměru našeho DNA o zachování druhu je sice vhodné, aby se jeho jedinci navzájem nepozabíjeli, ale biologické mechanismy nám někdy brání v osobních záměrech a tak je vhodné je v případě potřeby překonat, stejně jako se chirurgicky zbavujeme slepého střeva).Pokud se psychicky naučíte zabít, tak fyzický aspekt je již jednoduchý, v magii máme ještě ten problém že navzdory určitému odstupu pracujeme přímo pomocí mysli a tak bez překonání zábran se může černomagická operace změnit v naše vlastní zničení pocitem viny.Faktem zůstává že na magii není nic nadpřirozeného, že je stejně vznešenou vědou jako kopání příkopu krumpáčem a stejně tak pro magii neexistuje žádné dobro ani zlo, není důvod proč by se mág nesměl dopouštět zločinů a nebo naopak dělat cokoliv dobrého a nebo zlého, mág je svobodný a to je jeho největší dar.Z magického hlediska nejsou lepší světci kteří zachránili tisíce dětí před smrtí nebo nacističtí zločinci, kteří udělali pravý opak.Žádné vyšší dobro neexistuje, přirozený řád věcí ničí již naše svobodné uvažování a jednání a o naši svobodnou vůli nás připravují ostatní, stejně jako abstraktní výtvory.Cílem mága je obrátit běh událostí ve svůj prospěch, nezávisle na tom co si myslí druzí a co je považováno za správné.Bude vhodné se nejprve podívat na staré texty a zjistit klíče k jakým černým naukám, jichž se vždy jejich autoři tolik obávali, nevědomky zanechali.První knihou, která by mohla po několika úpravách být přejmenována na Bránu k černé magii, je určitě dílo českého mága z Opavy světoznámého Františka Bardona, Brána k opravdovému zasvěcení.Brána k opravdovému zasvěcení dokládá že Bardon byl skutečně nadějným hermetikem, pokud je toto dílo skutečně jeho, jak se nyní polemizuje.Kniha představuje zasvěcení do magie a magický výcvik, jehož absolvování slouží k získání magických schopností, její nevýhodou je až zaslepená přeslazená dobrota a naivní svatouškovství, které má snad zabránit tomu aby adept zasvěcovacího systému uvažoval samostatně.Praktické zasvěcení je defektní v tom smyslu, že napomáhá a rozšiřuje tento osobností defekt a zbavuje mágovu osobnost individuality, proto je vhodné pojímat toto zasvěcení značně střízlivě a uvažovat nad tím proč vlastně Bardon chce to a to.V současnosti kdy máme KPMPZ od Jozefa Kariky je problém s magickým výcvikem vyřešen, ale nám jde o útržky černomagického vědění v učení starých mistrů.Kniha míchá dohromady Evropskou a Asijskou magickou tradici, jsou v ní omyly, podobně jako ve většině další okultní literatury, ale pokud jsme se již nějak obeznámili s teorií, tak praktická část přináší pozoruhodné informace, jsou zde návody které přinesou černému mágovi dostatek inspirace pro jeho vlastní praxi.Někdy nás na možnost využití docela neškodně vyhlížejícího postupu upozorní sám Bardon, přičemž toto varování působí jako nápis na balení muškátového oříšku upozorňující (zejména zvědavou mládež) na jeho opojné účinky.Tedy, pokud se dostatečně obrníte a budete uvažovat střízlivě, tak Brána k opravdovému zasvěcení vám přinese velmi mnoho.Jinou ze starých hermetických knih, které odhalují mystéria je Archidoxa magica od Paracelsa (nebo čtyři knihy okultní filosofie od Agrippy, což obojí existuje v češtině), tato kniha mimo jiné udává postupy k tvorbě talismanů, které mohou být v závislosti na astrologické konstelaci použity i k poutání negativních planetárních sil, které je i s některými důsledky blíže popsáno v textu.Paracelsovy obrazce na opačné straně talismanů než obrazce čtverců můžeme nahradit znaky planetárních inteligencí a démonů.Spíše jako kuriozitu která se ale bude hodit jako inspirace uvádím Problém očarování a Mumiální hermetickou léčbu od Otakara Grieseho, ikdyž se mohou věci popsané Griesem zdát neskutečné, tak při praxi zjistíte, že něco na spojitostech a souvislostech zdánlivě nespojitého a nesouvislého něco je.Magie je sice šílenství a blud, ale svět je jen snovou halucinací, tak tvárnou pro uvědomělé spáče.Můžeme si všimnout tendencí tradičních hermetiků a nejen jich, pokud se již odhodlají odhalit nějaké užitečné černomagické postupy a nebo postupy plynoucí k jakémukoliv životnímu úspěchu, jehož získání je jediným smyslem magie, tak zároveň podají mravní kázání vybudované na čemkoliv co se zrovna hodí, společně s různými důvody proč se takové jednání nevyplatí a vede k hrozným koncům, navzdory tomu že černí mágové mají většinou poměrně úspěšný a dlouhý život, rozhodně oproti osobám brojícím proti tomuto magickému směru (před prázdným popíráním faktů doporučuji prostudovat životopisy slavných okultistů).Ničivé, negativní či černomagické praktiky jsou pro člověka přirozené od doby kdy se stal rozumným tvorem a objevil potřebu pomsty, obrany a útoku.Obraťme se nyní ke skutečné černomagické literatuře.Možná nás velmi zklame že kniha s lákavým názvem Magia nigrae od Františka Kabeláka takřka vůbec nepojednává o černé magii, vlastně není od Františka Kabeláka a jedná se o dílo německého mága Gregora A.Gregoria z Fraternitas Saturni, bohužel se jedná sice o děsivě a nebo nepřístojně vyhlížející postupy, které by mohly iritovat mágy zapomenutých časů a exotických morálních systémů, ale dnešnímu člověku provozujícímu magii mohou přijít přinejhorším komické.Oproti tomu kniha Julese Boise Satanova církev v současnosti znovu vydaná o.s. OLDM s žertovným nápisem 18+ obsahuje prakticky použitelné a i v současnosti používané postupy jimiž lze docílit likvidace jiných osob.Populární Satanská bible od známého a oblíbeného autora Antona Laveye obsahuje velice účinné a prakticky užitečné postupy milostné i destruktivní magie, které by, kdyby lidé více četli, vyřešili množství problémů s hledáním a používáním kouzel lásky a kleteb.Můžeme říci že je to primitivní a postrádá to půvab starých časů, ale zase to funguje.Narozdíl od všech dosud uvedených knih není ta další běžně dostupná ke studiu, stažení a četbě na internetu, o to více stojí za to.Zóny Stínu od Jozefa Kariky určitě patří k tomu nejlepšímu co bylo o magii napsáno a vydáno.Kapitola o bojové magii, stejně jako celá kniha zabývající se Klifotem (kabalistickým stromem smrti) tvoří vrchol toho co může zájemce o praxi černé magie nalézt.Existují i další zajímavé a užitečné knihy zejména z moderní doby, protože dosavadní staroaeonská magická tradice až úzkostně lpěla na tom, aby mágové byli svázáni dogmaty a lpěli na prázdných zásadách z logických důvodů odstranění konkurence a nebezpečí že by začínající adepti získali příliš mnoho moci.Teprve nyní je magická tradice skutečně svobodná a v různých podobách se začíná uskutečňovat fikce pohádek, příběhů, legend a fantazy.Lidstvo dospělo do věku, kdy je svobodné a už nemusí být chlácholeno lhaním a pohádkami, jako se to dělá i s jinými malými dětmi.Nezapomeňte na to, že každá mince má dvě strany.Tento článek nepřínáší žádné nové poznatky, slouží výhradně k tomu, aby vážné zájemce o černou magii dovedl k cíli.Věřím že svůj smysl splní lenost mocnější než strach, která jako Strážce prahu zabrání všem zvědavcům a těm, kteří to skutečně nepotřebují v tom, aby vyhledali níže uvedenou literaturu, přečetli jí a nebo dokonce provozovali náročnou praxi podle ní.Nedělám si iluze ani o tom, že by bylo mnoho lidí, jimž by lenost dovolila přečíst celý článek.Omezená oficiální věda nám v současnosti dává svobodu, protože ignoruje to, že je možné pomocí magických praktik provést něco jako usmrcení druhého člověka, tento názor je uznáván většinou populace a tak nehrozí, že by někdo bral vážně i úspěšné černomagické útoky a to včetně policie.Níže uvádím již zmíněnou literaturu, jejíž celkové přečtení a prostudování umožní zájemci provozování této poslední tajné nauky:
Jozef Karika:Zóny Stínu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama